Sekcja Geomatyki

 


Opiekun: dr inż Paweł Hawryłodr hab. inż. Piotr Wężyk


Przewodniczący: inż. Przemysław Mamuszka

Zastępca: Jakub Miszczyszyn

W Sekcji Geomatyki KNL działa również oddział zajmujący się tematyką Urban Forestry

Kontakt e-mail: geomatyka.knl@gmail.com

Nasz facebook: Sekcja Geomatyki KNL UR Kraków

Strona internetowa: www.geo.ur.krakow.pl