Sekcja Fitopatologii i Mykologii Leśnej


Opiekundr hab. inż. Piotr Boroń


Przewodniczący: Wojciech Prażuch

Zastępca: Justyna Orjanik


Kontakt e-mail: 

Nasz facebook: