Sekcja Ekologii Lasu



Opiekundr inż. Michał Jasik


Przewodniczący: Kamil Dobrzański

Zastępca: Sabina Kupczak


Kontakt e-mail: shadowilken@gmail.com

Nasz facebook: Sekcja Ekologii Lasu KNL UR Kraków