Sekcja Bioróżnorodności Leśnej

 


Opiekundr hab. inż. Anna Gazda, prof. UR


Przewodniczący: inż. Oliwia Rainer

Zastępca: inż. Przemysław Pyrek


Kontakt e-mail: cracowbiodiversity@gmail.com

Nasz facebook: Sekcja Bioróżnorodności KNL UR Kraków