Kontakt

Struktura Koła Naukowego Leśników (01 październik 2015)

Opiekun Koła - dr inż. Wojciech Różański

Przewodniczący Koła - inż. Mateusz Bernat

wl.bernatm@gmail.com

tel. 880035771

Zastępca Przewodniczącgo-

Mateusz Hojka

Adres e-mail KNL: knl.ar.krakow@gmail.com


Sekcje Koła:

 1. Sekcja Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody - Opiekun: dr hab. inż. Jan Bodziarczyk;
 2. Sekcja Geomatyki – Opiekun: dr hab inż. Piotr Wężyk;
 3. Sekcja Gleboznawstwa i Siedliskoznawstwa Leśnego - Opiekun: dr inż. Ewa Błońska
 4. Sekcja Ekologii Lasu - Opiekun: dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski;
 5. Sekcja Entomologii Leśnej - Opiekun: dr inż. Robert Rossa;
 6. Sekcja Łowiecka - Opiekun: dr inż. Marek Wajdzik;
 7. Sekcja Ornitologiczna - Opiekun: dr inż. Michał Ciach;
 8. Sekcja Dokumentacji Fotograficznej- Opiekun: dr inż. Bogdan Wertz
 9. Sekcja Użytkowania Lasu- Opiekun: dr inż. Dariusz Kulak
 10.  Sekcja Biometryczna - Opiekun: dr hab. inż. Jarosław Socha, prof. UR
 11. Sekcja Edukacji Leśnej - Opiekun: dr inż. Magdalena Frączek

Sekcje nieaktywne

 1. Sekcja Genetyki Leśnej - Opiekun: dr hab inż. Kinga Skrzyszewska;
 2. Sekcja Ekonomiki Leśnictwa i Marketingu - Opiekun: dr inż. Marcin Piszczek;

 

1. Sekcja Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody- sekcja.botaniki@gmail.com
Przewodnicząca: inż. Aleksandra Wiertelorz -kwasek_w@wp.pl


2. Sekcja Geomatyki- geomatyka.knl@gmail.com
Przewodniczący: inż. Piotr Rysiak geo.rysiak@gmail.com

3. Sekcja Gleboznawstwa i Siedliskoznawstwa Leśnego
Przewodnicząca: inż. Arkadiusz Warczykarek01091993@gmail.com

4. Sekcja Ekologii Lasu- sekcja.ekologii.knl@gmail.com
Przewodniczący: inż. Radosław Kalisz radekalisz@gmail.com

5. Sekcja Entomologii Leśnej- sekcjaentomo@gmail.com
Przewodniczący: inż. Aleksander Dziuk -123456aleksander@gmail.com

6. Sekcja Biometryczna
Przewodniczący: inż. Paweł Fus pawelf6@vp.pl
 
7. Sekcja Łowiecka- sekcjalowiecka@gmail.com
Przewodnicząca:    Kacper Paturej kacper.paturej@gmail.com

8. Sekcja Ornitologiczna- ornitologiczna@gmail.com
Przewodniczący: Fabian Przepióra fprzepiora95@gmail.com

9. Sekcja Dokumentacji Fotograficznej
 Przewodnicząca: Róża Działach roza.dzialach@gmail.com

10. Sekcja Użytkowania Lasu
Przewodniczący: Łukasz Pilśniak lukaszpilsniak092@gmail.com

11. Sekcja Edukacji Leśnej
Przewodnicząca: Justyna Kołcz justyna5_13@o2.pl