Kontakt

 

Struktura Koła Naukowego Leśników  

Opiekun Koła - dr hab. inż. Ewa Błońska, prof UR

Przewodniczący Koła - inż. Izabela Maciąg

 

Zastępcy Przewodniczącego: Julita Bujak, Kaja Nowak, inż. Marta Ozimek

Adres e-mail KNL: knl.ur.krakow@gmail.com

Facebook: KNL UR KRAKÓWSekcje Koła:

 1. Sekcja Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody - Opiekun: dr hab. inż. Jan Bodziarczyk
 2. Sekcja Bioróżnorodności Leśnej- Opiekun: dr hab. inż. Anna Gazda
 3. Sekcja Geomatyki – Opiekun: dr inż. Paweł Hawryłodr hab. inż. Piotr Wężyk;
 4. Sekcja Gleboznawstwa i Siedliskoznawstwa Leśnego - Opiekun: dr hab. inż. Ewa Błońska
 5. Sekcja Ekologii Lasu - Opiekun: dr inż. Michał Jasik;
 6. Sekcja Entomologii Leśnej - Opiekun: dr inż. Robert Rossa;
 7. Sekcja Łowiecka - Opiekun: dr inż. Marek Wajdzik;
 8. Sekcja Ornitologiczna - Opiekun: dr hab. inż. Michał Ciach;
 9. Sekcja Dokumentacji Fotograficznej- Opiekun: dr inż. Bogdan Wertz
 10. Sekcja Użytkowania Lasu- Opiekun: dr hab. inż. Dariusz Kulak
 11. Sekcja Biometryczna - Opiekun: prof. dr hab. inż. Jarosław Socha
 12. Sekcja Edukacji Leśnej - Opiekun: dr inż. Magdalena Frączek

 

 

 

Sekcje nieaktywne

 1. Sekcja Genetyki Leśnej - Opiekun: dr hab. inż. Kinga Skrzyszewska;
 2. Sekcja Ekonomiki Leśnictwa i Marketingu - Opiekun: dr inż. Marcin Piszczek;

 

Zakładka: Sekcje KNL - kontakt do poszczególnych sekcji