Strona główna

Studencki ruch naukowy jest niewątpliwie jedną z najbardziej cennych i ważnych form poza programowej aktywności studentów na wyższych uczelniach. Daje on możliwość rozwoju zainteresowań i jest bardzo dobrym, dodatkowym przygotowaniem do przyszłej pracy naukowej czy zawodowej. Nic zatem dziwnego, że na Wydziale Leśnym w Krakowie ruch ten ma trwałe i znaczące miejsce, a jego historia splata się z historią Wydziału.

 

Opiekun: dr inż. Wojciech Różański, Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody
 
Przewodnicząca:  inż. Dorota Pomorska
 
Zastępcy przewodniczącej: 
  
inż. Anna Gałda
Mateusz Bernat
                                                       
                                                                                                                                                               
kontakt: knl.ur.krakow@gmail.com

adres: Koło Naukowe Leśników, Wydział Leśny, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków
fax: +48 (012) 411-97-15